Viktig information om badrum

Viktig information för badrum 

 

Ditt lägenhetsnummer består av fem siffror X-XXXX, tex 1-1201, det är första siffran som visar på vilket trapphus du bor i.

Trapphus 6 (ej platsbyggda badrum, utan badrumsmoduler)

Leverantören har förstärkt badrumsmodulen på utsidan på de ställen där tyngre saker skruvats upp i fabrik. I övrigt är modul-väggarna inte tillräckligt starka för att kunna skruva upp tyngre grejer på dem ( tex kommod, duschväggar), och du förstör även tätskiktet (därav att garantin försvinner). Vatten- och avloppsledningarna går utanpå modulen, så det även finns en liten risk att komma åt ledningar om man borrar i badrumsväggen.  

Det finns några saker som är godkända att skruva upp på vägarna. Det är hjälpmedel för tillgänglighet, men vissa av dem kräver stöd ned på golvet.

 Trapphus 1-5 (platsbyggda badrum)

I hela lamellhuset är det platsbyggda badrum. Då gäller övriga BBR-krav vad gäller säkervatten med mera. Det vill säga att kund måste hantera tätskiktet om de avser skruva upp saker och ting på väggarna.

 Medlem måste ALLTID ansöka hos föreningen vid eventuella förändringar i badrum.