Föreningens förvaltare

SBC - teknisk förvaltning

Felanmälan | SBC

eller kontakta kundtjänst på 0771-722 722 vardagar 07:00 - 16:00

Vid jourärenden, kontakta styrelsen brfsatratorg@gmail.com

SBC- ekonomisk förvaltning

Kontakta vår kundtjänst (sbc.se)

 eller kontakta kundtjänst på 0771-722 722 vardagar 07:00 - 21:00.