Styrelsens egna sidor

Ordförande

Pawandeep Dhanoa                                 pd.dhanoa@outlook.com

Ledamöter

William Marklund - Ekonomiansvarig

Towe Sävenmark - Sekreterare

Dennis Wase Söderman

Suppleanter

Stefan Aldvin

Barbro Hellström - Trädgårdsansvarig


Mail till styrelsen BRF Sätra Torg:

brfsatratorg@gmail.com


För övriga frågor till bostadsrättsföreningen som inte ska till styrelse, vänligen ta kontakt med föreningens förvaltare SBC.

https://www.sbc.se/kontakt/boende/