Fakta om föreningen

Brf SätraTorgs styrelse förvaltar föreningen men den tekniska och ekonomiska förvaltningen är utlagd på SBC. 

Kontakta vår kundtjänst (sbc.se)