Element och radiatorer

  1. Riktvärden för elementen är att hålla en temperatur i lägenheten om 20-23 grader celsius
  2. Elementen är värmekälla till lägenheten och får inte blockeras med  möbler eller liknande. Det hindrar värmen från att sprida sig i lägenheten.
  3. Termostaten eller elementen ska inte ha åsamkas skada.
  4. Vid upprättande av felanmälan rörande element / radiatorer där medlem visar sig ha värmenivå inom riktvärden eller blockerat elementen så värmen inte kan spridas på korrekt sätt, kommer debiteras kostnaden för felanmälan.